คอหนังสั้น ร่วมติดตามหนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดใน โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม

ลงประกาศเมื่อ 29 มี.ค. 2560 อัพเดทล่าสุด 29 มี.ค. 2560 16:27:27 น. เข้าชม 64 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ


►  รางวัลชนะเลิศ

มหาวิทยาลัยรังสิต หนังสั้นเรื่อง จิตแพทย์

ที่ปรึกษา อาจารย์ภูร นิมมล

สมาชิกในทีม 1.นางสาวธิดาทิพย์ พรรคพล 2.นายชนาธิป พิสุทธิ์เสรีวงศ์ 3.นายณัฐวัตน์ วันดี

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708225676135350/

Youtube https://youtu.be/dc9PhSf51js


 ►  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสั้นเรื่อง My daughter

ที่ปรึกษา อาจารย์กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร

สมาชิกในทีม 1.นางสาวปานตะวัน ตรงมณีธรรม 2.นางสาวอัยรินทร์ ฉายประเสริฐ 3.นางสาวสิริณัฏฐ์ ลิมปกาญจน์ภา

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707506612873923/

Youtube https://youtu.be/H8id7nL7Qro


 ►  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หนังสั้นเรื่อง ต้น

ที่ปรึกษา อาจารย์ ศรัทธา แสงทอน

สมาชิกในทีม 1.นายปัญญา ชู 2.นางสาวอริสรา ธีรจิตต์ 3.นางสาวพิชญาภา วิมุกตายน

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708346542789930/

Youtube https://youtu.be/BDEO6KDOU9g


 ►  รางวัลชมเชย

1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสั้นเรื่อง Lhong and Found - หลงแอนด์ฟาวด์

ที่ปรึกษา อาจารย์ อุรุพงศ์ รักษาสัตย์

สมาชิกในทีม 1.นายอธิศีล อาศัย 2.นางสาวปภัสรา เทียนพัด 3.นายธนศิลป์ มีเพียร

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708238062800778/

Youtube https://youtu.be/rSVJswmK9ZY


2) มหาวิทยาลัยศิลปากร หนังสั้นเรื่อง ธนัทหันคอไม่ได้

ที่ปรึกษา อาจารย์ วรฐ กายูรวัฒน์

สมาชิกในทีม 1.นายกิตติภัทร สกุลบริรักษ์ 2.นายธีรภัทร ประภัศร 3.นายจีรภัทร ธนะเดช 

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707645719526679/

Youtube https://youtu.be/WZnMZ13bZho


3) มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร หนังสั้นเรื่อง ขวัญข้าว 

ที่ปรึกษา อาจารย์ปิยะนันท์ ปลื้มโชค 

สมาชิกในทีม 1.นางสาวประทุมทอง วิไลย์ 2.นายกฤษฏา จันทราช 3.นางสาววีรญา ศรีวิไล 

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707812136176704/

Youtube https://youtu.be/HGQYQ_FeCJI


4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสั้นเรื่อง ใครผิด

ที่ปรึกษา อาจารย์ อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย

สมาชิกในทีม 1.นายธนรัมร์ เปรมบุญ 2.นายอัลฟารุด มะดอรอ 3.นายพุทธิพงษ์ คงธิติเลิศ

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708586089432642/

Youtube https://youtu.be/eOBxGZyR4IM


5) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หนังสั้นเรื่อง Lock in love ปลดล็อคให้หลงรัก

ที่ปรึกษา อาจารย์ภัทรภร เสนไกรกุล 

สมาชิกในทีม 1.นายอภิสิทธิ์ นาถมทอง 2.นายนาวา ภิญโญยาง 3.นางสาวอรสา ศรีดาวเรือง 

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708125636145354/

Youtube https://youtu.be/9ceQEOv57XU


6) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หนังสั้นเรื่อง นิทานก่อนนอน

ที่ปรึกษา อาจารย์นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์ 

สมาชิกในทีม 1.นางสาวอัญชนก หาบุญพาด 2.นางสาวธารินี ถนอมนุช 3.นางสาวจิตสุภา ยิ้มเพ็ชร์

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707926626165255/

Youtube https://youtu.be/ui308wUUuDM


7) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หนังสั้นเรื่อง Isn't Exam

ที่ปรึกษา อาจารย์สิทธิกร เทพสุวรรณ 

สมาชิกในทีม 1.นายนุรดีน กาซอ 2.นายวิทวัส ดารากัย 3.นายมูฮัมมัดฟุรกอน อาแวบือซา 

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707408489550402/

Youtube https://youtu.be/KmuxHJzeOFg


8) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หนังสั้นเรื่อง ลับหลัง

ที่ปรึกษา อาจารย์สิทธิกร เทพสุวรรณ 

สมาชิกในทีม 1.นางสาวซัลมา เป็นสุข 2.นายซันนูซี การีจิ 3.นายซาอีด หัตถ์ละเอียด 

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707798429511408/

Youtube https://youtu.be/X7PDCZN6QeM


9) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หนังสั้นเรื่อง จุดเริ่มต้น (Starting point)

ที่ปรึกษา อาจารย์หัสพร ทองแดง 

สมาชิกในทีม 1.นาย พีรดนส์ รักคิด 2.นาย กันต์พล เเสงสินธุ์ 3.นาย ธนกร ไพฑูรย์ 

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708979769393274/

Youtube https://youtu.be/cjtYxV_Ufjs

 ►  รางวัล Popular Vote

1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม หนังสั้นเรื่อง พรหนึ่งข้อ

ที่ปรึกษา อาจารย์ธีรพันธ์ ชนาพรรณ 

สมาชิกในทีม 1.นางสาวสิราวรรณ เผือกเพี้ยน 2.นางสาวนภัสสร จิระศิริโชติ 3.นายณัฐภัท กปิลกาญจน์

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708339242790660/

Youtube https://youtu.be/ZdMD7_0P4oI


2) มหาวิทยาลัยศรีปทุม หนังสั้นเรื่อง คนโดนของ

ที่ปรึกษา อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ

สมาชิกในทีม 1.นายกิตติภพ ทองประเสริฐ 2.นายศรัณย์ อภิหรรษากร 3.นายไชยวัฒน์ ชะนะชัย

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708694606088457/

Youtube https://youtu.be/_YZ3yHhuR0c


3) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หนังสั้นเรื่อง เน็ตไอดอล No!!

ที่ปรึกษา อาจารย์หัสพร ทองแดง 

สมาชิกในทีม 1.นายอนุกูล สีคร้าม 2.นางสาวสุชญา สารภักดิ์ 3.นางสาวสุพัตรา ทวีพัฒน์ 

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707743679516883/

Youtube https://youtu.be/gRZ0lfgFXRs


แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

การแพทย์จีนเน้นบำบัดที่ต้นเหตุ เห็นผลโดยรวมสูงมากกว่า 92 เปอร์เซนต์ พร้อมทั้งสุขภาพโดยรวมก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 15 มิ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 79 ครั้ง

GoodThaiSim ศูนย์รวมซิม เบอร์มงคล เลขมงคล เบอร์สวย เบอร์รับโชค เบอร์โทรศัพท์มงคล เชื่อถือได้ 100%

(โพสต์ฟรี สุรินทร์) - มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร ? ซิมการ์ด เบอร์สวย 28 ม.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 233 ครั้ง

ร้าน wallpaper3d จำหน่ายวอลเปเปอร์ติดผนัง 3d หลายรูปแบบ มีสินค้าพร้อมส่ง ไม่ต้องรอ อาทิ วอลเปเปอร์ลายอิฐ วอลเปเปอร์ลายไม้ วอลเปเปอร์ลายกุหลาบ และอีกมากมายให้คุณได้เลือกในราคาถูก

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - เฟอร์นิเจอร์ ? พรม ม่าน วอลเปเปอร์ 30 พ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 26 ครั้ง

เราบริการรถตู้ให้เช่า ด้วยรถตู้ที่บริการดีมีคุณภาพ เช่ารถตู้พร้อมคนขับ บริการนำเที่ยว

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก ? บริการรถเช่า 7 ธ.ค. 2560

ราคา 1,800 บาท

เข้าชม 134 ครั้ง

เราผลิต จำหน่าย ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าคลุมโต๊ะ โบว์สำเร็จรูป ผ้าปูที่นอน ผ้าคุณภาพ ราคา 45 บาท โบว์สำเร็จรูป 20 บาท ผ้าล็อตใหม่ทั้งหมด ไม่ใช่ผ้าสต๊อก

(โพสต์ฟรี ปทุมธานี) - เฟอร์นิเจอร์ ? พรม ม่าน วอลเปเปอร์ 23 พ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 26 ครั้ง

รับขึ้นทะเบียน อย รับจดทะเบียน อย บริการจดทะเบียนบริษัท บริการจดเครื่องหมายการค้า ดำเนินการให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นจนได้รับเลข อย. รับประกันคุณภาพและบริการ รับรองผล ผ่าน 100 % รับประกันความรวดเร็ว

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? อื่นๆ 23 เม.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 91 ครั้ง

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งาน ? อื่นๆ 4 ธ.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 868 ครั้ง

แบบบ้านน็อคดาวน์ยกสูงทรงปั้นหยา สีน้ำตาล ราคาถูก ยกสูง 2 เมตร 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ด้วยประสบการณ์การสร้างบ้านน็อคดาวน์กว่า 10 ปี จากบ้านน็อคดาวน์วชิระ พิจิตร

(โพสต์ฟรี พิจิตร) - อสังหาริมทรัพย์ ? บ้านเดี่ยว 10 เม.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 106 ครั้ง

รับสร้างสระว่ายน้ำ ราคาถูก รับสร้างสระว่ายน้ำในบ้าน สระจากุซชี่ สระนวดตัว รับเหมาสร้างสระว่ายน้ำในรีสอร์ท ทั่วประเทศ รับสร้างสระสปา outdoor รับสร้างสระน้ำร้อน

(โพสต์ฟรี นนทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ ? อื่นๆ 27 ก.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 19 ครั้ง

โรคตับจากภาวะไขมันพอกตับ คือภาวะที่มีไขมันอยู่ในเซลล์ตับโดยที่ไม่ได้ดื่มสุรา เซลล์ไขมันจะไม่ก่อให้เกิดการเสียหายกับตับในระยะแรก แต่มีผู้ป่วยบางส่วน ที่ไขมันทำให้มีอาการตับอักเสบ จนในที่สุดก็จะเป็นตับแข็ง

(โพสต์ฟรี ลำปาง) - เสริมสวย สุขภาพ ? ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 19 มี.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 120 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : ONDE Film Youth Camp
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 29 มี.ค. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 29 มี.ค. 2560 16:27:27 น.
  • ที่อยู่ : www.ondefilm.com
  • จังหวัด : โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : www.ondefilm.com
  • Email : ondefilm@gmail.com

ประกาศ/โฆษณาอื่นๆ ของสมาชิกท่านนี้